Ez az alapítvány magyarországi, vagy külföldi felsőoktatási, illetve középfokú oktatási intézményben, nappali oktatásban résztvevő, diákok részére szociális ösztöndíj-pályázatokat nyújt eddig több mint 50 millió Ft értékben
Az alapító az Alapítványt 2006-ban alapította.
Az alapítvány fő célja a tehetséges, szövetkezeti kötődésű fiatalok oktatásának, tanulmányainak, képzésének elősegítése, ennek érdekében ösztöndíjak adományozása.

Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan magyar diák, aki közép-, vagy felsőoktatási intézményben tanul Magyarországon, vagy külföldön. A szociális ösztöndíj feltétele, hogy a családon belüli egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori minimálbér mértékét. Az elbíráláskor a hasonló szociális helyzetű pályázók között a jobb tanulmányi eredmény a döntő.