Demján Sándor Alapítványról

Az alapítványt Demján Sándor magánszemély hozta létre 1994. március 8-án. A Fővárosi Bíróság 1994. augusztus 23-án kelt, 11. Pk. 60798/3 sz, végzésével a Demján Sándor Alapítványt az 1959. évi IV. tv. 74.A. §. (4) bekezdése alapján 5082, sorszám alatt nyilvántartásba vette.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz időbeli korlátozás nélkül magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat. Az Alapítványhoz később csatlakozó természetes vagy jogi személyek vagyonrendelései az Alapítvány vagyonát növelik. Az Alapítvány – az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (“Civil tv.”) 31-33. § szerint – közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

A Demján Sándor Alapítvány csaknem másfél évtizedes tevékenysége során megszámlálhatatlanul sok embernek, szervezetnek, csoportnak és támogatásra érdemes, hasznos ügynek nyújtott segítséget a legkülönbözőbb formákban és módon. A teljesség igénye nélkül az alábbi nagyobb volumenű programok valósultak meg:

 

 • Prima Primissima Díj tíz éven át történő biztosításával, 3 MRD Ft,

 • Új Comenius Program hat év alatt a 9 felsőoktatási intézmény 12.037 szociálisan rászoruló hallgatója összesen 2,26 MRD Ft támogatásban részesült,

 • A Budapesti Mozgássérültek Egyesületével történt ötéves együttműködés alatt 20 millió Ft-os segítséget kapott,

 • Értetek Karitatív Egyesülettel kötött együttműködés, amely lehetőséget nyújtott a nyírbátori kistérség 26 településén, valamint a szomszédos öt romániai településen élő hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére öt év alatt összesen 1 MRD Ft értékben,

 • Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, encsi kistérség 36 településén élő szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatása 1 MRD Ft-tal

 • Bartolák Mihály Fiatalokkal a Jövőért Alapítvány a magyarországi, vagy külföldi felsőoktatási, illetve középfokú oktatási intézményben, nappali oktatásban résztvevő, diákok részére szociális ösztöndíj-pályázatokat nyújt eddig több mint 50 millió Ft értékben

Az Alapítvány céljai kül- és belföldön:

 • a művészeti élet kibontakozása érdekében – a festészet, irodalom, zene területén tevékenykedő művészek támogatása;

 • kulturális, művészeti emlékeink megőrzése céljából építészeti alkotások rekonstrukciója;

 • árva, tehetséges gyermekek életkörülményeinek javítása, oktatásuk, továbbképzésük elősegítése;

 • felsőoktatási intézmények tanulói tanulmányainak támogatása, tantárgyi ismereteinek elmélyítése érdekében ösztöndíjak odaítélése;

 • a magas szintű sportélet kialakulása, az egészséges versenyszellem kibontakozása érdekében tehetséges sportolók támogatása egyénileg, illetve csapatban;

 • a felsőoktatás – és a kapcsolódó tudományos kutatás – fejlesztése, támogatása, az oktatás színvonalának emelése és a felsőoktatási hallgatók tanulmányainak elősegítése; együttműködés és támogatás nyújtása más magyar és külföldi alapítványoknak, amelyeknek célja a fentiekkel (felsőoktatás és a kapcsolódó tudományos kutatás) megegyezik;

 • a tehetséggondozás, a fiatal oktatók-kutatók tevékenységének támogatása;

 • az egyetemek és főiskolák működési feltételeinek javítása;

 • a cigány kisebbségi program;

 • a szociálisan rászorulók, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők támogatása, a nehéz helyzetben lévők életkörülményeinek javításához/enyhítéséhez való hozzájárulás.

   

 

Demján Sándor Alapítvány

Adószám: 18065705-1-41
Bankszámlaszám: Gránit Bank Zrt. : 12100011-10003011-00000000