Tájékoztatjuk, hogy a Demján Sándor Alapítvány demjansandoralapitvany.hu honlapjának megtekintésével Ön – minden további jogcselekmény nélkül – elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne látogassa meg honlapunkat!

A Demján Sándor Alapítvány honlapján található minden képi és szöveges tartalom, letölthető dokumentum, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben bármilyen formában kizárólag a Demján Sándor Alapítvány előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A Demján Sándor Alapítvány honlapján valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatási céllal kerül közzétételre, azok teljességéért, pontosságáért és megbízhatóságáért, valamint az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Demján Sándor Alapítvány felelősséget nem vállal, felhasználásuk az Ön saját felelősségére történik.

A Demján Sándor Alapítvány nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a honlap használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatása következtében keletkeznek.

A Demján Sándor Alapítvány honlapjáról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat a Demján Sándor Alapítvány nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

A Demján Sándor Alapítvány bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön az Interneten keresztül bármely személyes adatát eljuttatja a Demján Sándor Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Demján Sándor Alapítvány azt a hivatkozott törvényeknek megfelelően – az adatátadás jellege által meghatározott céllal és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Jelen Jogi nyilatkozat esetleges jövőbeni módosítása esetén a változásokat a Demján Sándor Alapítvány a honlapján teszi közzé, és a közzététellel egyidejűleg módosításra kifejezetten felhívja a honlap látogatóinak figyelmét.