(Demján Sándort a Miskolci Egyetem Díszpolgára címmel tüntetik ki elsimerésül a Comenius Program alapításáért. 2011. január 28.)

6 év alatt a 9 felsőoktatási intézmény 12.037 szociálisan rászoruló hallgatója összesen 2,26 MRD Ft támogatásban részesült

A Demján Sándor Alapítvány a Comenius Program keretében 2006 októberében indította el eredetileg csak öt évre szóló felsőoktatási támogatási programját. A 2006-ban indult felsőoktatási program keretében 7 felsőoktatási intézmény 2.100 szociálisan rászoruló nappali tagozatos hallgatója kapott támogatást összesen 420 millió Ft összegben. 2007-2008 években már 9 felsőoktatási intézmény 2.300 hallgatója kapott 460 – 460 millió Ft összegben támogatást.
Demján Sándor magánvagyonából támogatott 6.700 szociálisan rászoruló hallgatót összesen 1.340 millió Ft összegben.
Továbbá 2009. évtől 106 nappali tagozatos hallgató kapott lehetőséget külföldi kiegészítő ösztöndíj támogatásban összesen 90,6 millió Ft összegben.
A felsőoktatási támogatási program Demján Sándor szándékai szerint 2011-igfolytatódott. A bolognai képzési rendszer általánossá válása miatt azonban az ez évi támogatási szerződések megkötésekor módosításokat kellett végrehajtani, amelyek igazodnak a felsőoktatásban végbement strukturális és finanszírozási változásokhoz. Ennek megfelelően kerülhetett be a pályázati rendszerbe a mesterképzés, valamint a külföldi ösztöndíjak, illetve pályázatok finanszírozási lehetősége.