Díszpolgári címmel tüntette ki tegnap Demján Sándort a Miskolci Egyetem szenátusa. A nagyvállalkozó az oktatás, a kultúra és a tudomány támogatásáért kapta meg az elismerést.

Csákó Attila 

A Miskolci Egyetem díszpolgára címet adományozta tegnap Demján Sándor nagyvállalkozónak, a TriGránit Zrt. elnökének az intézmény szenátusa. Azért ítélték oda a legmagasabb kitüntetést, mert Demján Sándor 2006 júliusában nyolcmilliárd forintos felajánlást tett a szegény sorsú fiatalok képzésére, a magyar kultúra és tudomány fejlesztésére, a hátrányos helyzetű régiók szociális gondjainak enyhítésére. 

A felajánlás szerves részét képezi az a kiegészítő ösztöndíj, amelyet a Demján Sándor Alapítvány 2006 őszétől minden tanévben adományoz a Miskolci Egyetem szociálisan rászoruló nappali tagozatos hallgatóinak. Ezerhatszáz hallgatót összesen 280 millió forinttal támogatott, valamint kilenc hallgató részesült összesen kétmillió forint külföldi kiegészítő ösztöndíjban. 

Demján Sándor megtisztelőnek nevezte az elismerést. Elmondta, „támogatásom a mérnököknek szól, ők irányítják a termelést, nekik köszönhetik az emberek a gyarapodást. Ha a szegénységből ki akarunk lábalni, jó mérnökökre van szükség.” Jelezte, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nagy a szegénység, amelynek felszámolása az oktatáson és az olyan tradíciókon múlik, mint amivel a Miskolci Egyetem rendelkezik. 

A rendezvényen a felsőoktatási intézményen végzett közgazdászok, jogászok, bölcsészek és egészségügyi szakemberek vehették át okleveleiket. Kocziszky György dékán kifejtette, az itt végzetteknek teljesítményük alapján van okuk az ünneplésre, mert a szakma és a munkaerőpiac értékeli a Miskolci Egyetemen végzettek tudását, munkáját. 

Rámutatott, a neoliberális gazdaságpolitika a válsággal megbukott. Ezt az irányzatot a nyolcvanas évektől a gazdaság fő áramlatának tekintették, ám ez elégtelennek bizonyult, az állami szerepvállalás leépítése kudarcot vallott. A dékán szerint azt is látni, hogy önálló gondolkodás, szorgalom, kitartás és megújulás nélkül nem lehet továbblépni. Egy fenntartható sikernek mindig morális alapja van – tette hozzá.

Kulcsszavak: Demján Sándor, Trigranit
Címkék: Demján Sándor interjú
Kategóriák: NEWS